Gall: Os obxectivos do plan de innovación son a creación e desenvolvemento dun xemelgo virtual que permitirá optimizar o rendemento e a adaptabilidade da plataforma ademais de servir como base para desenvolver unha ferramenta de xestión automática do mantemento.
A finalidade destes programas é a mellora constante do control e da operación, así como da instalación e das estratexias de mantemento da plataforma mareomotriz para a súa adaptación a diferentes localizacións e entornos, onde haxa recurso enerxético en forma de corrente. De este modo, o que se pretende é acadar unha mellora da eficiencia na produción de enerxía eléctrica, reducindo os custos de operación.

Esp: Los objetivos del plan de innovación son la creación y desarrollo de un gemelo virtual que optimizará el rendimiento y la adaptabilidad de la plataforma, además de servir de base para desarrollar una herramienta de gestión automática del mantenimiento. El propósito de estos programas es la mejora constante del control y operación, así como las estrategias de instalación y mantenimiento de la plataforma de mareas para su adaptación a diferentes ubicaciones y ambientes, donde exista recurso energético en forma de corriente. De esta forma, el objetivo es mejorar la eficiencia en la producción de electricidad, reduciendo los costos operativos.

Eng: The objectives of the innovation plan are the creation and development of a virtual twin that will optimize the performance and adaptability of the platform, in addition to serving as the basis for developing an automatic maintenance management tool. The purpose of these programs is the constant improvement of the control and operation, as well as the installation and maintenance strategies of the tidal platform for its adaptation to different locations and environments, where there is energy resource in the form of current. In this way, the objective is to improve the efficiency in the production of electricity, reducing operating costs.

  • Icono social LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook icono social
  • Icono social Twitter

© 2020 Magallanes Renovables